Інформація щодо належного оформлення звернень громадян

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). Отже, електронне звернення с різновидом письмового звернення.

Водночас звертаємо увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті 5 Закону у зверненні громадянина має бути назначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного звернення не вимагається.

З урахуванням викладеного, підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.

Крім того, відповідно до частини першої статті 8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.         

Відповідно до частини восьмої статті 5 Закону звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Окремо зазначаємо, що відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 6 Закону про державний нагляд підставою для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) е звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду Її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обгрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав територіальний або міжрегіональний територіальний орган державного нагляду (контролю) подає до Держекоінспекції копію відповідного звернення та лист з обґрунтуванням необхідності проведення такого заходу (далі - звернення органу державного нагляду (контролю).

 
Окрім того, відповідно до речення другого абзацу дванадцятого частини першої статті 6 Закону про державний нагляд повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення